Nevybuchlá munice na staveništi

Více jak 25 let působení v oboru pyrotechnických průzkumů, desítky úspěšně realizovaných zakázek o celkové rozloze přesahující 2000 ha  prozkoumaných a pyrotechnicky asanovaných ploch, to je naše stručná vizitka.

Našim zákazníkům se snažíme maximálně vyjít vstříc a volíme proto individuální přístup k řešení každé pyrotechnické zakázky. Vždy máme na paměti kvalitu a bezpečnost prováděných pyrotechnických prací. Vyžaduje-li to situace, jsme schoponi na jedné lokalitě nasadit dva i tři principiálně odlišné detektory kovů. Tím zajišťujeme vysokou úspěšnost detekce nevybuchlé munice i ostatních kovových předmětů.

Vzhledem k našemu technickému vybavení a osvědčeným technologickým postupům jsme schopni realizovat celoplošný pyrotechnický průzkum na plochách o rozloze stovek  hektarů. Magnetometr nám dále umožňuje detekovat nevybuchlé letecké pumy i ostatní hluboce uloženou munici v hloubkách, které jsou pro běžné minohledačky a detektory kovů za hranicí obvyklého dosahu.

Díky našim odborným znalostem, praktickým dovednostem a technickému vybavení jsou naši pyrotechnici schopni  prozkoumat každou parcelu, louku nebo les, každou nadzemní i podzemní stavbu, každý rybník nebo řeku......

Tisk informačního letáku zde: pyro_borgata

Pyrotechnický průzkum terénu

Při pyrotechnickém průzkumu staveniště přednostně využíváme magnetometrie. Tato metoda zajišťuje největší hloubkový dosah a výsledky měření lze prezentovat ve formátu map. Pokud při pyrotechnickém průzkumu bylo využito zařízení GPS, lze získané mapy exportovat do satelitních snímků Google.

Dob2014