Detektory kovů Whites Electronics

Detektory firmy Whites Electronics jsou neodmyslitelně spojeny s podnikáním naší společnosti. První uživatelské setkání s detektorem této značky proběhlo v roce 1988 a v roce 1993 jsme dovezli našim zákazníkům první přístroj. Prvním velkým uživatelem těchto přístrojů byli pyrotechnici policie ČR, později se uplatnily i v armádě. Mimo již zmíněných pyrotechniků policie a armády jsou detektory Whites využívíny i komerčními společnostmi při provádění pyrotechnických průzkumů.

Z našeho pohledu existují v současnosti dva modely, významné při realizaci pyrotechnických průzkumů.

Detektor kovů MXT

Tyto přístroje (MXT, MXT-300, MXT Pro) jsou využívány pro všeobecný celoplošný průzkum a pro přesnou lokalizaci detekovaného signálu. Detektor vyniká velmi jednoduchým a uživatelsky přátelským ovládáním. Velmi dobře rozlišuje mezi železnými fragmenty a předměty z barevných kovů. Hloubkový dosah přístroje na dělostřelecký granát je cca 80 - 90 cm.


Detektor kovů TM 808

Detektor kovů TM 808 je určen detekci velkých hluboce uložených kovových předmětů, jako jsou nevybuchlé letecké pumy, dělostřelecká munice, ukryté zbraně apod.  Detekční systém detektoru neumožňuje rozlišovat mezi jednotlivými kovy, nicméně umožňuje rozměrovou diskriminaci. V praxi se to projevuje tak,že přístroj nedetekuje drobné předměty jako víčka od piva, hřebíky apod. a současně detekuje rozměrné předměty v hloubkách okolo 2m. V praxi ověřený hloubkový dosah je 2,2m.


Veškeré detektory kovů firmy Whites Electrinics máte možnost zakoupít v našem specializovaném e-shopu na adrese: Whites.cz .Zde také získáte podrobné technické údaje o každém přístroji.