K zajištění hloubkového pyrotechnického průzkumu, např. k detekci nevybuchlé letecká pumy je výhodné využít magnetometrie. Jedná se o geofyzikální metodu pracující na principu měření intenzity magnetického pole země. Jednou z jejich aplikací je detekce ferromagnetických (železných a ocelových) objektů, tedy v našem případě munice. Jedná se především o detekci leteckých pum a dělostřelecké munice ve větších hloubkách, které jsou pro bežné detektory kovů a minohledačky mimo jejich detekční dosah.  Konečným výstupem z provedeného měření je pak mapa vertikálního gradientu magnetického pole země.

a takto to pracuje.......

Naše společnost používá magnetometr  EL 1303 D2 německé firmy Vallon. Detekční systém se skládá z:

- magnetometru

- terénního počítače VFC2 (slouží k ukládání dat a jejich základnímu zpracování)

- GPS Omnistar 8305HP (navigační/poziční systém spracující s přesností +/- 10 cm)

- vyhodnocovacího software Vallon EVA 2000

Po prozkoumání zájmové plochy lze prvotní informace získat okamžitě na místě z počítače VFC2. Tuto schopnost nabízí tento systém jako jediný.  Podrobné zpracování terénních dat se provádí pomocí vyhodnocovacího software Vallon EVA 2000. Výsledkem je mapa vertikálního gradientu magnetického pole země a informace o pozici cíle.

Pokud byl při průzkumu využit systém GPS, lze po zpracování dat programem EVA 2000 datový soubor přenést zpět do terénního počítače, který ve spojení s GPS určí pozici jednotlivých detekovaných signálů.

Poté, co operátor vybere pořadové číslo signálu a zvolí funkci "naviguj na" na displeji se objeví šipka směřující k hledanému místu a ve spodní části obrazovky se zobrazí údaj o  vzdálenosti.

Pokud se operátor přiblíží na 5m a méně od hledané pozice na displeji se objeví soustředné kružnice. Bod uprostřed je hledné místo, křížek pozice operátora.

Systém  dále umožňuje automatický export dat (map magnetického pole země) do satelitních snímků Google.

Magnetometrie ve srovnání s klasickými detektory kovů (minohledačkami) detekuje pouze ferromagnetické materiály, je však schopna detekovat předměty ve výrazně větších hloubkách v řádu metrů. Neméně důležité je to, že umožňuje tisk mapových výstupů, jako doklad o provedených průzkumných pracích.

Tisk informačního letáku zde: magnetometrie-1