Pyrotechnický průzkum

O nás

Pyrotechnické průzkumy a my

Pyrotechnický průzkum je hlavní předmětem činnosti vysoce specializované společnosti BORGATA s.r.o., jejíž základ byl položen již v roce 1992 (OSVČ- Ing. Jiří Chládek). Transformací  v roce 2005 vznikla rodinná firma, která  navazuje na původní podnikatelskou činnost a dále ji rozvíjí, zejména v oblasti pyrotechniky.

Pro úspěšnou realizaci pyrotechnických průzkumů disponuje BORGATA s.r.o. vysoce kvalifikovanými odborníky s mnohaletými praktickými zkušenostmi. Již v r.2003 jsme překonali 1. magickou hranici - 100 ha pyrotechnicky prozkoumaných ploch v průběhu jednoho roku a naše současná kapacita je výrazně vyšší. 2. magickou hranici - 1000ha pyrotechnicky prozkoumaných ploch jsme pokořili v průběhu roku 2008. Přitom neustále dbáme na kvalitu prováděných prací. To vše nás řadí ke špičce v tomto oboru. Naše teoretické znalosti a praktické poznatky z pyrotechniky uplatňujeme i v příbuzných oborech jako je prodej detektorů, výuka a výcvik nových odborníků a zpracování znaleckých posudků.

 Naše nabídka z oblasti pyrotechnických průzkumů

  • Pyrotechnické průzkumy včetně vyhledání leteckých pum
  • Prodej detektorů kovů pro práci na terénu i pod vodou
  • Prodej detektorů výbušin
  • Detekce  a vyhledání kovových předmětů
  • Detekce železných (potrubí, technika) a železobetonových podzemních objektů
  • Magnetometrie
  • Detekce kovových předmětů a magnetometrie pro archeologii
  • Výuka a výcvik nových odborníků (Univerzita Pardubice, pyrotechnické kurzy OIST Polička, atd.)
  • Vypracování znaleckých posudků
  • Konzultační a poradenskou činnost