Nevybuchlá munice

Ve zprávách se často setkáváme s informací, že tam či jinde se zase našla "nevybuchlá munice" a laik se často ptá: copak se může nalézt vybuchlá munice ? Jak je to tedy s terminologií v oblasti munice ? Jak šel čas, doba a technika se vyvíjely doznalo změn i označování typů munice v různě datované literatuře tak může docházet k dílčím odlišnostem.

základní pyrotechnické rozdělení munice je:

jednotlivé skupiny lze podrobně rozdělit

MUNICE ZNÁMÁ

a) Munice bezvadná (nebo též nezávadná)  je opatřena čitelným šablonováním, nevykazuje mechanické poškození ani stopy nedovolené manipulace, je uložena ve skladech nebo je v běžném používání u vojsk. Je určena k použití bez omezení. manipulace s touto municí je bezpečná.

b) Munice selhaná je ta, u které došlo při střelbě k selhání zápalky nebo zápalkového šroubu. Munice nebyla vystřelena nebo vymetena. Po uplynutí čekací doby je manipulace s touto municí bezpečná.

c) Munice nevybuchlá (někdy též vystřelená nevybuchlá) je ta, u které nedošlo k činnosti v cíli. U této munice bývají již zpravidla odjištěny všechny pojistné části a může být přivedena k výbuchu slabým nárazem nebo pohybem. Veškeré úkony s touto municí jsou nebezpečné.

d) Munice vadná je taková munice, která je známa svou konstrukcí, má však viditelné nebo skryté vady, které vylučují její použití.

MUNICE NEZNÁMÁ

je taková munice, u které není znám její původ nebo její konstrukční řešení.

NASTRAŽENÁ MUNICE

je taková munice, která je zajištěna proti manipulaci, jedná se zejména o ženijní miny a ženijní nástrahy