Detex

Souprava  Detex pracuje na principu barevných reakcí, které vytvářejí detekční roztoky v kontraktu s výbušinami jakými jsou např. TNT, RDX, HMX, PETN, tetryl, dusičnany, chlorečnany, organické peroxidy apod.

více informací

Detektor výbušnin MO 2M

je přenosný detektor částic a par výbušnin.

více informací

Detektor výbušnin MO 2D

Detektor výbušin MO-2D je určen pro rychlou detekci stop výbušin ulpělých na povrchu cestovních a osobních dokladů kontrolovaných osob. Přístroj detekuje všechny běžné průmyslové a vojenské výbušiny.

více informací

Detektor výbušnin chromatograf GCS-02

Chromatograf GCS-O2F je určen pro rychlou kvalitativní a kvantitativní analýzu kapalných i plynných vzorků při detekci a analýze výbušin. Detekuje všechny organické výbušiny.

více informací