Nevybuchlá munice

Nevybuchlá munice

Ve zprávách se často setkáváme s informací, že tam či jinde se zase našla "nevybuchlá munice" a laik se často ptá: copak se může nalézt vybuchlá munice ? Jak je to tedy s terminologií v oblasti munice ? Jak šel čas, doba a technika se vyvíjely doznalo změn i označování typů munice v různě datované literatuře tak může docházet k dílčím odlišnostem.

základní pyrotechnické rozdělení munice je:

  • munice známá
  • munice neznámá
  • munice nastražená

jednotlivé skupiny lze podrobně rozdělit

MUNICE ZNÁMÁ

a) Munice bezvadná (nebo též nezávadná)  je opatřena čitelným šablonováním, nevykazuje mechanické poškození ani stopy nedovolené manipulace, je uložena ve skladech nebo je v běžném používání u vojsk. Je určena k použití bez omezení. manipulace s touto municí je bezpečná.

b) Munice selhaná je ta, u které došlo při střelbě k selhání zápalky nebo zápalkového šroubu. Munice nebyla vystřelena nebo vymetena. Po uplynutí čekací doby je manipulace s touto municí bezpečná.

c) Munice nevybuchlá (někdy též vystřelená nevybuchlá) je ta, u které nedošlo k činnosti v cíli. U této munice bývají již zpravidla odjištěny všechny pojistné části a může být přivedena k výbuchu slabým nárazem nebo pohybem. Veškeré úkony s touto municí jsou nebezpečné.

d) Munice vadná je taková munice, která je známa svou konstrukcí, má však viditelné nebo skryté vady, které vylučují její použití.

MUNICE NEZNÁMÁ

je taková munice, u které není znám její původ nebo její konstrukční řešení.

NASTRAŽENÁ MUNICE

je taková munice, která je zajištěna proti manipulaci, jedná se zejména o ženijní miny a ženijní nástrahy